Jacob Benckes

In de eerste helft van de 17e eeuw woonde te Koudum de schippersfamilie Benckes. Jacob Benckes (1637 - 1677) en zijn broers waren aanvankelijk koopvaardijschippers zoals hun vader en enkele ooms. De 17e eeuwse koopvaardijschippers waren rijk en hadden in het dorpsleven grote invloed. De toenmalige welvaart valt nog af te lezen aan het interieur van de Koudumer Martinikerk dat stamt uit de gouden eeuw, het overleefde twee kerkgebouwen.

De gebroeders Benckes zochten het hogerop. Jacob koos voor de zeestrijdmacht en schopte het tot de rang van commandeur in dienst van de admiraliteit te Amsterdam. Ook zijn broers werden invloedrijke personen, ze werkten voor de VOC of net als Jacob bij de Amsterdamse admiraliteit. Een deel van de familie bleef Friesland en de Zuidwesthoek trouw en vestigden zich te Staveren waar de Binkes familie tot ver in de 18e eeuw grote invloed had. In de 19e eeuw is de familienaam uitgestorven. Ook Jacob vestigde zich na zijn huwelijk in Staveren.


 Jacob Benckes maakte deel uit van de zogenaamde "gouden generatie" van marine officieren, zijn carrière viel deels samen met die van de bekende admiralen Michiel de Ruyter en Cornelis Tromp. Hij was betrokken bij de beroemde tocht naar Chattam in 1667, deel uitmakend van het selecte gezelschap kapiteins dat daadwerkelijk de Theems en de Medway opvoer en de Engelse schepen vernietigde. In 1673 heroverde hij Nieuw Amsterdam (New York) op de Engelsen, samen met een Zeeuwse collega. Hij kwam om het leven op het Caribische eiland Tobago toen zijn fort werd overvallen door de Fransen.
 

Op deze webpagina's vindt u ondermeer de stand van zaken van het genealogisch onderzoek.

 

Op 1 september 2009 verscheen het boek "Gevierde Friezen in Amerika", uitgegeven in het kader van het 400 jarige jubileum van New York. Het bevat een door mij geschreven hoofdstuk over de, in de geschiedschrijving, ondergewaardeerde rol van Jacob Benckes bij de herovering in 1673, van deze voormalige Nederlandse kolonie.

 

Mijn doel is om om over het leven van Jacob Benckes een uitgebreide publicatie te maken.

Koudum, 18 september 2009.
Jan Jeltes de Vries
E-mail: devriesjan(at)orange.nl (vervang (at) door @)

Afbeelding

Zeventiende-eeuwse matroos uit Friesland.
Bron: Nationaal scheepvaartmuseum


Inhoudsopgave

Jacob Benckes Achternaamlijst Houtschippers op Noorwegen 1647 en 1648  

Bencke Benckes

Index van namen    

Haitje Benckes

     

  Binkes juristen 18e eeuw Bronnen

 

    Met dank aan

Links

Koudumer Schippers in de Sont registers

Website Koudum

Nostalgisch album van Koudum

Tobago (Wikipedia)

Uitzending van het radioprogramma Ongehoord d.d. 18 juli 1995 over Tobago en Benckes

 


Gewijzigd op: 18 september 2010